Bel voor advies+31 (0) 6 51793818

Missie


MVO Procurement Solution streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld en maatschappij. Dit door duurzaamheid een onlosmakelijk onderdeel te maken van inkoop (beleid, proces en uitvoering). Door deze op geheel eigen wijze te integreren in de keten van “zand tot klant”, ontstaat een win-win situatie in de keten.
 

Dienstverlening


Wij adviseren op het gebied van inkoop en ondersteunen en begeleiden alle vormen van aanbestedingen en inkooptrajecten voor het MKB en aanbestedende diensten (o.a. Rijkoverheden, Gemeenten en Provincies). Voor het MKB leveren we dezelfde dienstverlening als ‘bid manager’. Inkoop is het creëren van waarde en dat is wat we nastreven; het creëren van waarde met een focus op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord en circulaire inkopen. MVO Procurement Solutions onderscheidt zich daarmee van de concurrenten en is uw ondernemende partner in Duurzaamheid .
 

Doelstelling


MVO Procurement Solutions heeft als doel onderscheidend te zijn op het gebied van duurzaam aanbesteden (EU, Nationaal en onderhands) en inkopen. Wij willen een bijdrage leveren aan duurzaam ondernemen. De noodzaak van een meer duurzame economie wordt steeds urgenter, het proces gaat sneller en de materie wordt steeds omvangrijker.

Aanbestedende diensten en MKB bedrijven worstelen nog steeds met MVO en duurzaam ondernemen. Tegelijkertijd  beseffen zij ook dat duurzaamheid en circulaire economie onontkoombaar zijn om hun bestaansrecht in de toekomst te behouden. Duurzaamheid en ondernemen hoeven niet op gespannen voet met elkaar te staan, maar kunnen elkaar juist versterken. MVO Procurement Solutions is daarin uw “Partner” .
Copyright © 2023 MVO Procurement Solutions
Realisatie: DosisDesign